Voedselveiligheid
Hygiëne speelt een belangrijke rol in het gehele proces. Al onze medewerkers zijn geschoold volgens de laatste ontwikkelingen op voedselveiligheidsgebied. Ook bij de keuze van de verpakkingen wordt rekening gehouden met de gestelde eisen. Parners in Repacking beschikt tevens over het HACCP- en BRC-certificaat (high level).